ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NADOLICACH WIELKICH - I MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

Idea

Główną ideą zaprojektowanego układu przestrzennego zespołu szkolno-przedszkolnego było stworzenie funkcjonalnej przestrzeni przy jednoczesnym przenikaniu się wnętrz budynku z otoczeniem oraz zapewniającej bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom. Podział budynku na poszczególne bloki, segmenty pozwolił na stworzenie bardzo prostego i czytelnego układu funkcjonalnego wnętrz dla przyszłych użytkowników. Estetyczna, prosta bryła budynku, stanowi natomiast o istotnej społecznej funkcji budynku.

Ważnym aspektem przy projektowaniu było dla nas dostarczenie jak największej ilości naturalnego światła oraz zapewnienie użytkownikom poczucia bliskości z naturą, dzięki zielonym dziedzińcom oraz wewnętrznym placom pełnym zieleni, drzew i kwietnych łąk. Nasze założenia czerpaliśmy z rozwiązań skandynawskich, gdzie dzieci dużo czasu spędzają na dworze, eksplorują przestrzeń, gdzie doświadczenia i obserwacje są główną formą zabawy (ogród sensoryczny, ogrody przedszkolne z rabatami warzywno-owocowymi).


Aby wykorzystać jak najlepiej energię promieni słonecznych oraz naturalne światło, bryła została rozczłonkowana i podzielona na pięć bloków funkcjonalnych:

·         strefę centralną (z komunikacją, administracją, węzłem żywienia i biblioteką),

·         strefę przedszkola,

·         strefę nauczania początkowego klasy (1-3),

·         strefę dla starszych (4-8),

·         oraz część sportową.

 

Urbanistyka całości założenia była ważnym czynnikiem przy kształtowaniu formy budynku. Główną strefę wejściową do szkoły podkreśliliśmy za pomocą bryły budynku, gdzie ściany przedszkola i części szkolnej zwężają się w kierunku wejścia (w kształcie litery „V”), kierując wzrok uczniów do wejścia głównego. Do strefy wejściowej (od zatoki kiss & ride i przystanków autobusowych) prowadzi efektowna ścieżka piesza otoczona szpalerem drzew (oś kompozycyjna), ciągnąca się pośród kwietnych łąk, ogrodów deszczowych, ozdobnych traw i małej architektury. Centralną oś budynku zlokalizowano na zamknięciu osi widokowej ul. Orzechowej.

Ze względu na dużą łączną powierzchnię wynikającą z programu funkcjonalnego zdecydowaliśmy o rozrzeźbieniu bryły na cztery segmenty usytuowane naprzemiennie wzdłuż głównej części budynku. Dzięki takiemu zabiegowi wytworzyły się dwa place zewnętrzne otoczone z trzech stron budynkiem, tworząc w ten sposób bezpieczną strefę wejściową oraz rekreacyjną z zieloną polaną dla uczniów szkoły podstawowej. Dodatkowo wewnątrz poszczególnych segmentów zaprojektowaliśmy stanowiące bezpieczne enklawy dziedzińce: jeden przeznaczony wyłącznie dla dzieci przedszkolnych oraz dwa dostępne tylko dla dzieci szkolnych.