Kontakt


BCM Architekci Sp. z o.o.

ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław

NIP: 897180510

REGON: 360666303

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy 
KRS 0000549986, kapitał zakładowy 6.000 PLN

tel. +48 713423889

web: www.bcmarchitekci.pl

email: biuro@bcmarchitekci.pl

Biuro czynne:

pon.- czw. 8:00 - 16:00, 

pt.: 8:00 - 15:00

+48 713423889

ul. Purkyniego 1/413

50-155 Wrocław

Polska

pon. - czw.: 8:00 - 16:00

pt.: 8:00 - 15:00