Kontakt

BCM Architekci Sp. z o.o.
ul. Purkyniego 1/413, 50-155 Wrocław
NIP: 897180510
REGON: 360666303
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy 
KRS 0000549986, kapitał zakładowy 6.000 PLN

tel. +48 71 342 38 89
web: www.bcmarchitekci.pl
email: biuro@bcmarchitekci.pl

Biuro czynne:
pon.- czw.: 8:00 - 16:00, 
pt.: 8:00 - 15:00