MASTERPLAN CITY PORT 
PORT MIEJSKI WROCŁAW

˶ Osiedle kompletne - to takie, na którym dobrze się mieszka...̋


 Niniejszy masterplan wychodzi naprzeciw zamiarom miasta związanym z podjętą                       uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu dla tego terenu.

Koncepcja rewitalizacji Portu Miejskiego we Wrocławiu zakłada uzupełnienie budynków historycznych o nową tkankę miejską, nadając jej niepowtarzalny charakter. Rozwiązuje potrzeby mieszkańców osiedla, takie jak: zapewnienie dobrej komunikacji publicznej, kołowej oraz wodnej z pozostałymi częściami miasta, otwartość na wodę oraz dostęp do ogólnodostępnych terenów zielonych.
Zaprojektowana przestrzeń daje mieszkańcom dostęp do nowej, atrakcyjnej infrastruktury wodnej, rozszerza sieć dróg rowerowych i zapewnia placówkę szkolno-przedszkolną oraz nowe tereny zielone. Pozwala na przywrócenie do życia cennego obszaru poprzemysłowego, znajdującego się w sercu miasta, poprzez zmianę jego funkcji i znajduje dla niego nowe zastosowanie, w postaci osiedla mieszkalnego samowystarczającego, 
z dostępem do usług,
edukacji i terenów rekreacyjnych.

Opracowanie przygotowane na zlecenie Inwestora - Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o.
Całość niniejszego opracowania stanowi własność BCM Architekci Sp. z o.o. i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 Żadna jej część nie może być rozpowszechniona lub kupiona w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody BCM Architekci Sp. z o.o.